中国书法论坛

国展状元、国展精英100元一件起大型特惠专场!神龙本兰亭序最大原色图逐字上传天心月圆----弘一大师书法展 张迁碑原石、衡方碑原石、泰山刻石(清翻)原石
泰山经石峪金刚经原石场景思进轩画廊嘉德堂自在天

在线用户 - 共 2 人浏览本贴

 
标题: 史记
陈红亮
坛主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


模范版主   回帖品质   论坛功臣   灌水猛将   品鉴大师   论坛元老  
UID 13907
精华 31
积分 3864053
帖子 76763
金钱 2309862
阅读权限 200
注册 2007-7-11
来自 上海
状态 离线
 
发表于 2019-3-22 08:46  资料  短消息  加为好友 
-

且夫天下非小弱也,雍州之地,殽函之固自若也。陈涉之位,非尊於齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君;鉏耰棘矜,非錟於句戟长铩也;適戍之众,非抗於九国之师;深谋远虑,行军用兵之道,非及乡时之士也。然而成败异变,功业相反也。试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。然秦以区区之地,千乘之权,招八州而朝同列,百有馀年矣。然后以六合为家,殽函为宫,一夫作难而七庙堕,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。

顶部
[敬请关注]
陈红亮
坛主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


模范版主   回帖品质   论坛功臣   灌水猛将   品鉴大师   论坛元老  
UID 13907
精华 31
积分 3864053
帖子 76763
金钱 2309862
阅读权限 200
注册 2007-7-11
来自 上海
状态 离线
 
发表于 2019-3-22 08:46  资料  短消息  加为好友 
-

秦并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海,天下之士斐然乡风,若是者何也?曰:近古之无王者久矣。周室卑微,五霸既殁,令不行於天下,是以诸侯力政,强侵弱,众暴寡,兵革不休,士民罢敝。今秦南面而王天下,是上有天子也。既元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上,当此之时,守威定功,安危之本在於此矣。

顶部
[敬请关注]
陈红亮
坛主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


模范版主   回帖品质   论坛功臣   灌水猛将   品鉴大师   论坛元老  
UID 13907
精华 31
积分 3864053
帖子 76763
金钱 2309862
阅读权限 200
注册 2007-7-11
来自 上海
状态 离线
 
发表于 2019-3-22 08:46  资料  短消息  加为好友 
-

秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道,立私权,禁文书而酷刑法,先诈力而後仁义,以暴虐为天下始。夫并兼者高诈力,安定者贵顺权,此言取与守不同术也。秦离战国而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之守之者无异也。孤独而有之,故其亡可立而待。借使秦王计上世之事,并殷周之迹,以制御其政,後虽有淫骄之主而未有倾危之患也。故三王之建天下,名号显美,功业长久。

顶部
[敬请关注]
陈红亮
坛主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


模范版主   回帖品质   论坛功臣   灌水猛将   品鉴大师   论坛元老  
UID 13907
精华 31
积分 3864053
帖子 76763
金钱 2309862
阅读权限 200
注册 2007-7-11
来自 上海
状态 离线
 
发表于 2019-3-22 08:46  资料  短消息  加为好友 
-

今秦二世立,天下莫不引领而观其政。夫寒者利裋褐而饥者甘糟糠,天下之嗷嗷,新主之资也。此言劳民之易为仁也。乡使二世有庸主之行,而任忠贤,臣主一心而忧海内之患,缟素而正先帝之过,裂地分民以封功臣之後,建国立君以礼天下,虚囹圉而免刑戮,除去收帑汙秽之罪,使各反其乡里,发仓廪,散财币,以振孤独穷困之士,轻赋少事,以佐百姓之急,约法省刑以持其後,使天下之人皆得自新,更节修行,各慎其身,塞万民之望,而以威德与天下,天下集矣。即四海之内,皆讙然各自安乐其处,唯恐有变,虽有狡猾之民,无离上之心,则不轨之臣无以饰其智,而暴乱之奸止矣。二世不行此术,而重之以无道,坏宗庙与民,更始作阿房宫,繁刑严诛,吏治刻深,赏罚不当,赋敛无度,天下多事,吏弗能纪,百姓困穷而主弗收恤。然後奸伪并起,而上下相遁,蒙罪者众,刑戮相望於道,而天下苦之。自君卿以下至于众庶,人怀自危之心,亲处穷苦之实,咸不安其位,故易动也。是以陈涉不用汤武之贤,不藉公侯之尊,奋臂於大泽而天下响应者,其民危也。故先王见始终之变,知存亡之机,是以牧民之道,务在安之而已。天下虽有逆行之臣,必无响应之助矣。故曰“安民可与行义,而危民易与为非”,此之谓也。贵为天子,富有天下,身不免於戮杀者,正倾非也。是二世之过也。

顶部
[敬请关注]
陈红亮
坛主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


模范版主   回帖品质   论坛功臣   灌水猛将   品鉴大师   论坛元老  
UID 13907
精华 31
积分 3864053
帖子 76763
金钱 2309862
阅读权限 200
注册 2007-7-11
来自 上海
状态 离线
 
发表于 2019-3-22 08:46  资料  短消息  加为好友 
-

襄公立,享国十二年。初为西畤。葬西垂。生文公。文公立,居西垂宫。五十年死,葬西垂。生静公。静公不享国而死。生宪公。宪公享国十二年,居西新邑。死,葬衙。生武公、德公、出子。

国学出子享国六年,居西陵。庶长弗忌、威累、参父三人,率贼贼出子鄙衍,葬衙。武公立。

国学武公享国二十年。居平阳封宫。葬宣阳聚东南。三庶长伏其罪。德公立。

国学德公享国二年。居雍大郑宫。生宣公、成公、缪公。葬阳。初伏,以御蛊。宣公享国十二年。居阳宫。葬阳。初志闰月。成公享国四年,居雍之宫。葬阳。齐伐山戎、孤竹。

顶部
[敬请关注]
陈红亮
坛主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


模范版主   回帖品质   论坛功臣   灌水猛将   品鉴大师   论坛元老  
UID 13907
精华 31
积分 3864053
帖子 76763
金钱 2309862
阅读权限 200
注册 2007-7-11
来自 上海
状态 离线
 
发表于 2019-3-22 08:46  资料  短消息  加为好友 
-

缪公享国三十九年。天子致霸。葬雍。缪公学著人。生康公。康公享国十二年。居雍高寝。葬竘社。生共公。共公享国五年,居雍高寝。葬康公南。生桓公。

国学桓公享国二十七年。居雍太寝。葬义里丘北。生景公。景公享国四十年。居雍高寝,葬丘里南。生毕公。毕公享国三十六年。葬车里北。生夷公。夷公不享国。死,葬左宫。生惠公。

国学惠公享国十年。葬车里。生悼公。悼公享国十五年。葬僖公西。城雍。生剌龚公。

国学剌龚公享国三十四年。葬入里。生躁公、怀公。其十年,彗星见。躁公享国十四年。居受寝。葬悼公南。其元年,彗星见。

顶部
[敬请关注]
陈红亮
坛主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


模范版主   回帖品质   论坛功臣   灌水猛将   品鉴大师   论坛元老  
UID 13907
精华 31
积分 3864053
帖子 76763
金钱 2309862
阅读权限 200
注册 2007-7-11
来自 上海
状态 离线
 
发表于 2019-3-22 08:47  资料  短消息  加为好友 
-

怀公从晋来。享国四年。葬栎圉氏。生灵公。诸臣围怀公,怀公自杀。肃灵公,昭子子也。居泾阳。享国十年。葬悼公西。生简公。

国学简公从晋来。享国十五年。葬僖公西。生惠公。其七年。百姓初带剑。惠公享国十三年。葬陵圉。生出公。出公享国二年。出公自杀,葬雍。献公享国二十三年。葬嚣圉。生孝公。

国学孝公享国二十四年。葬弟圉。生惠文王。其十三年,始都咸阳。惠文王享国二十七年。葬公陵。生悼武王。悼武王享国四年,葬永陵。昭襄王享国五十六年。葬茝阳。生孝文王。

国学孝文王享国一年。葬寿陵。生庄襄王。庄襄王享国三年。葬茝阳。生始皇帝。吕不韦相。献公立七年,初行为市。十年,为户籍相伍。孝公立十六年。时桃李冬华。

国学惠文王生十九年而立。立二年,初行钱。有新生婴儿曰“秦且王”。悼武王生十九年而立。立三年,渭水赤三日。昭襄王生十九年而立。立四年,初为田开阡陌。

顶部
[敬请关注]
陈红亮
坛主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


模范版主   回帖品质   论坛功臣   灌水猛将   品鉴大师   论坛元老  
UID 13907
精华 31
积分 3864053
帖子 76763
金钱 2309862
阅读权限 200
注册 2007-7-11
来自 上海
状态 离线
 
发表于 2019-3-22 08:47  资料  短消息  加为好友 
-

孝文王生五十三年而立。

国学庄襄王生三十二年而立。立二年,取太原地。庄襄王元年,大赦,脩先王功臣,施德厚骨肉,布惠於民。东周与诸侯谋秦,秦使相国不韦诛之,尽入其国。秦不绝其祀,以阳人地赐周君,奉其祭祀。

国学始皇享国三十七年。葬郦邑。生二世皇帝。始皇生十三年而立。

国学二世皇帝享国三年。葬宜春。赵高为丞相安武侯。二世生十二年而立。右秦襄公至二世,六百一十岁。孝明皇帝十七年十月十五日乙丑,曰:

顶部
[敬请关注]
陈红亮
坛主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


模范版主   回帖品质   论坛功臣   灌水猛将   品鉴大师   论坛元老  
UID 13907
精华 31
积分 3864053
帖子 76763
金钱 2309862
阅读权限 200
注册 2007-7-11
来自 上海
状态 离线
 
发表于 2019-3-22 08:47  资料  短消息  加为好友 
-

周历已移,仁不代母。秦直其位,吕政残虐。然以诸侯十三,并兼天下,极情纵欲,养育宗亲。三十七年,兵无所不加,制作政令,施於後王。盖得圣人之威,河神授图,据狼、狐,蹈参、伐,佐政驱除,距之称始皇。

国学始皇既殁,胡亥极愚,郦山未毕,复作阿房,以遂前策。云“凡所为贵有天下者,肆意极欲,大臣至欲罢先君所为”。诛斯、去疾,任用赵高。痛哉言乎!人头畜鸣。不威不伐恶,不笃不虚亡,距之不得留,残虐以促期,虽居形便之国,犹不得存。

顶部
[敬请关注]
陈红亮
坛主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


模范版主   回帖品质   论坛功臣   灌水猛将   品鉴大师   论坛元老  
UID 13907
精华 31
积分 3864053
帖子 76763
金钱 2309862
阅读权限 200
注册 2007-7-11
来自 上海
状态 离线
 
发表于 2019-3-22 08:47  资料  短消息  加为好友 
-

子婴度次得嗣,冠玉冠,佩华绂,车黄屋,从百司,谒七庙。小人乘非位,莫不怳忽失守,偷安日日,独能长念卻虑,父子作权,近取於户牖之间,竟诛猾臣,为君讨贼。高死之後,宾婚未得尽相劳,餐未及下咽,酒未及濡唇,楚兵已屠关中,真人翔霸上,素车婴组,奉其符玺,以归帝者。郑伯茅旌鸾刀,严王退舍。河决不可复壅,鱼烂不可复全。贾谊、司马迁曰:“向使婴有庸主之才,仅得中佐,山东虽乱,秦之地可全而有,宗庙之祀未当绝也。”秦之积衰,天下土崩瓦解,虽有周旦之材,无所复陈其巧,而以责一日之孤,误哉!俗传秦始皇起罪恶,胡亥极,得其理矣。复责小子,云秦地可全,所谓不通时变者也。纪季以酅,春秋不名。吾读秦纪,至於子婴车裂赵高,未尝不健其决,怜其志。婴死生之义备矣。

顶部
[敬请关注]
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中国书法论坛拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
本论坛所有文章、图片中国书法论坛拥有版权,转载请注明出处!发表请与我们联系!

论坛评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2019-3-24 04:21
粤ICP备15069057号

粤公网安备 44050702000659号    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0 Licensed  © 2001-2007 Comsenz Inc.
Processed in 0.194137 second(s), 10 queries , Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - 中国书法论坛 - Archiver